Om skolen / Nyhedsbreve og RULLEN / Tilmelding til nyhedsbreve

Tilmelding til skolens forskellige nyhedsbreve.

Navn
E-mail
For at forhindre spam bedes du indtaste tegnene i feltet herunder:
Nyhedsgrupper
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
18/4 2012 - Friskolepost - Søges: Kagebagere - Bestyrelseklumme
 
 
Kagebagere eftersøges til lørdag.
Til lørdagens Aprilfestival vil 7. kl. stå for, at der bliver en lille café med salg af kage, kaffe, te, øl og vand. Overskuddet går til klassens rejsekonto.
Der er dog brug for lidt hjælp til kagebagningen. Hvis I vil hjælpe med det, så kontakt gerne klasselærer-René (rl@aalborg-friskole.dk). Når I aflevere kagen på dagen, kan I enten donere den til formålet, eller få refunderet udgifter til råvarer.
 
Glæder mig til at se jer allesammen LØRDAG kl. 10-15.
 
Vores kære naboskole - Filipskolen, har bebudet deres årlige loppemarked samme dag fra kl. 9.30. Det plejer at trække en del biler til området, så vær i god tid, og overvej evt. at tage cyklen istedet.
 
Mange hilsner
- Nicolai

 
Bestyrelsesklumme
Kære forældre

Her er information fra bestyrelsens møde den 16. april

Dette er mit første indlæg som bestyrelsesformand, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Ella Jørgensen som afgående formand for hendes indsats som formand (vi beholder jo Ella som medlem af bestyrelsen). Ella ønskede ikke at fortsætte som formand, da hun har involveret sig i bestyrelsesarbejde for vores paraplyorganisation Lilleskoleforeningen. Jeg ønsker Ella held og lykke med arbejdet i Lilleskoleforeningen og håber, at hendes tilstedeværelse der får en gavnlig indflydelse på vores Lille skole.

Vores første bestyrelsesmøde bar naturligvis præg af, at det var første ordinære møde efter generalforsamlingen. Der var en masse planlægning der skulle på plads, datoer for møder i forskellige sammenhænge og en del planlægning i øvrigt. Desuden fik vi set på regler og procedurer for vores arbejde og fik startet en diskussion af disse. Det skaber et godt grundlag for, at bestyrelsen kan arbejde og agere sammen som en enhed.

På generalforsamlingen blev der afholdt cafeer eller workshops over forskellige emner som

• Musikskole

• Fremmedsprog

• Kommunikation

• Plandage

• Arbejdsdage

• Det lange perspektiv/solceller

På dette første møde kikkede vi på emnerne igen og fik nedsat nogle udvalg eller arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med forældrenes input til de forskellige emner. Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang med arbejdet, og vi kommer snart med nyt om disse emner. Hvis der her efter generalforsamlingen er kommet nye ideer frem til de forskellige emner, er alle omkring skolen meget velkomne til at sende forslag, ideer og synspunkter til bestyrelsen. (De kan afleveres til Nicolai eller Ann-Louise, som sørger for, at bestyrelsen får dem).

På bestyrelsesmøderne deltager der på skift en medarbejder fra de enkelte grupper for at orientere om, hvad der sker i de forskellige grupper på skolen. På sidste møde orienterede Lotte Jungbloot om hvad der rører sig i gul gruppe. Lige nu er der fokus på undervisning i de enkelte klasser, men der er tilført forskellige elementer af fysiske udfoldelser og andre tiltag til at øge trivslen i klasserne. Aktiviteterne er målrettet den enkelte klasse og sker med stor opbakning fra eleverne.

Jeg vil som ny formand også benytte denne lejlighed til kort at præsentere mig selv:

Jeg hedder Torben Pauls og jeg er far til Jonatan, som går i 5 klasse, og vores datter Johanne Kristine har tidligere været elev på skolen, men hun er på efterskole nu. Til dagligt driver jeg handelsvirksomhed primært med containere hjemmefra. Min kone (Jonatans mor) Anne Lise Kappel er også selvstændig inden for økonomi og projektledelse. Hun rejser meget i forbindelse med sit arbejde, så meget af tiden er jeg ”ene mand på broen” i vores familie. Jeg er uddannet ingeniør og har efterfølgende taget HD i organisation og ledelse. Ud over det er jeg friluftsmenneske med vægt på jagt, sejlads og udeliv. Jeg har ét år på bagen i bestyrelsesarbejdet i Aalborg friskole, og jeg glæder mig til at gøre en indsats som bestyrelsesformand og vil bestræbe mig på at tilføre værdier både til bestyrelsesarbejdet og skolen som helhed.

Torben Pauls


September 2013


August 2013


Juli 2013


Juni 2013


Maj 2013


April 2013


Marts 2013


Februar 2013


Januar 2013

Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33