Fritteren / Aktiviteter
 

Aktiviteter

 
Månedscafé
En gang om måneden holder vi café-eftermiddag, hvor børnene er med i det muntre køkken og vi laver en lækker ret, som serveres for resten af Rød og Gul Fritter.
Til café-eftermiddag er scenen åben og børnene har rum til at optræde, underholde og fascinere.
Vi opfordrer børnene til at gøre sig tanker om, hvad de gerne vil optræde med og i den forbindelse øve og tilrettelægge deres optræden, og vi hjælper gerne med opsætning af mikrofon, musik m.v.
 
Rollespil
 
Onsdag har vi pædagogisk rollespil, som er en udendørs aktivitet og er af den grund sæsonbetonet og forløber fra ca. marts til oktober.
Vores pædagogiske rollespil er en udvidet rolleleg, som f.eks. ”Far, Mor og børn”, med elementer af dramatiske lege, tumlelege, og leg hvor de voksne har sat en ydre ramme.
 
Den pædagogiske del kommer af de overvejelser hos os, hvor vi har fokus på børnenes udvikling af sociale kompetencer, socialt samvær, empati, fantasi, refleksioner, samt kommunikation.
 
Pædagogisk rollespil, som metode, er en inkluderende måde at arbejde med børn, og det kan bruges til at skabe nye relationer, samt vedligeholde i forvejen etableret relationer. Det er inkluderende fordi, det er muligt at skabe skræddersyet roller tilpasset den enkelte. Pædagogisk rollespil kan beskrives som et teaterstykke uden manuskript og tilskuere, hvor alle har en rolle, men ingen handling er fastlagt. Spillet foregår efter nogle forudbestemte retningslinjer, men uden et fastlagt manuskript, og det vil derfor være muligt for børnene selv at påvirke handlingen i spillet.
 
Rollespillet bygger på lidt fra middelalder og vikingetiden, med lidt fantasy. Rollespillet er en frivillig aktivitet, som vi i Fritter tilbyder børnene. Vi håber selvfølgelig at alle gerne vil deltage. I løbet af ugen arbejder vi med produktion af diverse rollespilsrekvisitter, som f.eks. våben, tøj, smykker, rustninger, og lidt andet forskelligt udstyr.
 
Rollespillet har mange gode kvaliteter:
- Det bidrager til skabelsen af relationer børnene imellem
- Det giver god motion.
- Man lærer forståelsen af sammenhold og solidaritet.
- Man får en forståelse for økonomi, og mange, mange flere ting.
 
Under rollespillet vil vi forsøge, at gøre det muligt for børnene, at leve sig ind i spillet, men stadig bibeholde forståelsen for at det er en leg, og dermed undgå at de bliver skræmt unødvendigt.
 
I forbindelse med rollespillet, er det tilladt for børn, at tage deres egne rollespilsvåben med, hvis man har nogle, dog på eget ansvar.
 
(De skal af sikkerhedsmæssige årsager godkendes af Kasper, inden de kan tages i brug.)
 
Herudover vil vi gerne bede jer om, hvis muligt, at undgå at jeres børn bærer meget opsigtsvækkende tøj på, for eksempel neon-farver, de mandage der spilles rollespil, de kan eventuelt have skiftetøj med, gerne i naturlige farver, så som grå, grøn, sort og brun.
 
For at bevare virkeligheden i rollespillet, er det vigtigt at I som forældre, ikke afbryder spillet, hvis I skal hente jeres børn inden spillet stoppes, kl. 15.50. I stedet for at gå ind i spillet bedre I kontakte en af de pædagoger, som ikke deltager i rollespillet, de kan kendes på at de har almindeligt tøj på ☺.
 
I kan altid kontakte Kasper, hvis I har spørgsmål omkring rollespillet.
Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33