Om skolen / Tilsyn og det lovmæssige

Tilsyn og lov

Det er ved lov bestemt at alle frie grundskoler skal have en uvildig og ekstern tilsynsførende.
 
Det er den tilsynsførendes arbejde at tilse at undervisningen på skolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Et par gange henover året kommer den tilsynsførende derfor på skolen og går rundt i klasser, snakker med elever, lærere og skolens ledelse.
 
Én gang årligt udarbejdes en tilsynserklæring, som kan læses nederst på denne side. Skolens tilsynsførende er aktuelt:
Jørgen Dyrskjødt og kan kontaktes på: jdttoftegaard@gmail.com
Jørgen er valgt for en fire-årig periode og blev udpeget i marts 2016.
 
Tilgængelige erklæringer.

Informationer om skolen.

Informationer som vi er forpligtet på at fremlægge iflg. lov om gennemsigtighed.
Skolens holdning er at man ikke alene ved at orientere sig nedenstående links, kan få en fornemmelse for om Aalborg Friskole, eller for den sags skyld en hvilken som helst anden skole - er en god eller dårlig skole. Siderne giver bl.a. et indblik i noget statistisk materiale, som jo i sagens natur er en bearbejdning og et øjebliksbillede af virkeligheden. Der er altid kaffe på kanden og vi sætter hellere end gerne tid til at sætte ord på hvad Aalborg Friskole er.
 
Her vil du, i modsætning til overfor en tabel, også kunne stille opklarende spørgsmål - også om det statistiske materiale.
Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33