Velkommen til Aalborg Friskoles hjemmeside!

Vi har siden 1981 været en dynamisk og kreativ skole, uden et ensidigt pædagogisk, religiøst eller politisk tilhørsforhold.

Vi holder skole med højt til loftet, hvad angår de gode idéer og er et sted, der ikke bange for at afprøve idéerne i praksis.

Vi henter inspiration fra forskellige pædagogiske strømninger og teorier vi kender eller stifter bekendtskab med, og ud fra dette samt egne erfaringer, udvikler vi vores egen måde at drive skole på.

Hos os bestræber vi os på, at personale, elever og forældre løbende er i en konstruktiv dialog omkring udviklingen af skolen, hvorfor tillid og engagement herimellem er fundamentalt.

På siden her kan du læse om skolens historie, undervisningsformen, strukturen, om de fire grupper, som skolens børn er inddelt i (rød - gul - grøn - blå) og meget andet.

Kom til åbent hus og spørgetime. Se listen her.

God læselyst og velkommen til!

Aalborg Friskole
Den, der tror han er færdiguddannet, er ikke uddannet - men færdig.
Kinesisk ordsprog
"Det mest umulige, er ikke at kunne gøre det umulige, men gøre det umulige på den mest mulige måde er næsten umuligt."
Khoa Nhut Nguyen
Life is, what is happening to you, while you are busy making other plans!
John Lennon
Fortæl mig ... jeg glemmer.
Vis mig ... jeg husker.
Inddrag mig ... jeg forstår.
Kinesisk ordsprog
Opdragelse er fantastisk vigtig,
men samtidig noget af det mest undervurderede.
Der er en stor angst
for at trykke noget ned over hovedet på børn,
men det er lige præcis det, vi skal:
Trykke os selv ned over dem.
Vise dem vores værdier og holdninger.
Det er vigtigt,
dels for at give dem en styrepind,
dels for at give dem noget
at gå op imod senere.
Der skal være noget at rive ned,
når man skal finde sit ståsted.
Forfatter Bjarne Reuter
"Alle vil Udvikling - ingen vil Forandring."
Søren Kierkegaard
"Opdragelsesarbejde er en fundgrube for enhver, der har lært at betragte menneskekundskab
som en vigtig videnskab, som han vil opleve og arbejde sig ind i.
Denne videnskab er ingen boglærdom, men må tilegnes praktisk."
Alfred Adler
Livet har lært mig, at børn fødes uden brugsvejledning.
Den må man selv gå ud og finde.
Forfatter Bjarne Reuter
Følg de mennesker, der søger sandheden.
Flygt fra dem, der har fundet den.
Václav Havel
Børn er på grund af deres uskyldighed hensynsløse lærere i sandhed og kærlighed.
Deepak Chopra
Problemer er muligheder i arbejdstøj.
Henry Kaiser
"Forældre kan opdrages til at forstå - men så ska' man osse ha' haft dem fra små!"
Piet Hein
Jeg er ikke mere så ung, at jeg ved alting.
Oscar Wilde
Der er to holdbare arvegaver, vi kan håbe på at give vores børn.
Den ene er rødder; den anden er vinger
Hodding Carter
"Når børnene har kontrollen, har forældrene mistet den."
John Gray
Man kan altså kort sagt ikke opdrage på eller undervise børn uden i et eller andet omfang at komme til at genere dem lidt.
Fernando Savater
Du kan ikke forvente,
at dine børn skal lytte til dit råd
og ignorere dit eksempel.
Robert Orben
Latter har ingen udenlandsk accent
Paul Lowney
"Den der følger i andres fodspor, kommer aldrig foran."
Konfutse
 
Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33