Fritteren / Digital dannelse

Digital dannelse

Hvad
Vi betragter digital dannelse og digitale kompetencer, som evnen til at navigere i den virtuelle verden, personligt, socialt og etisk, samt tilegnelsen af almene digitale færdigheder.

Hvorfor
Den pædagogiske opgave i Fritter vil til enhver tid bestå i, at støtte børnene i deres udvikling til at mestre livet i alle dets aspekter. Det være sig både på et personligt/følelsesmæssigt og socialt plan, samt ved at tilegne sig alle de kompetencer og egenskaber børn og unge i dag har brug for, for at kunne navigere i livet. Den pædagogiske opgave, må derfor naturligt spejles i børne/unge kulturen, samt i det omkringliggende samfund og i dette tilfælde world wide.

Denne dannelsesproces strækker sig over hele “Fritter-perioden”, fra 0.kl til 5.kl, hvor børnene vil opleve stigende adgang til digitale medier, des ældre de bliver, akkurat som de oplever det i skolen.

I dialogen med børnene/de unge omkring digital dannelse, er fokus bl.a. på fordele og ulemper ved brugen af digitale medier, fornuftig og kritisk stillingtagen til brugen af digitale medier, herunder faldgruber forbundet med digital færden, beskyttelse af personlige og privatfølsomme oplysninger/billeder, identitetsdannelse og iscenesættelsen heraf, etik, sprogbrug, digital mobning og digital fællesskab.


Se nærmere under de enkelte faner for nærmere udspecificering af digitale medier i henholdsvis rød og gul gruppe.(og så de to faner/links)
Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33