Om skolen / Forsikring

Forsikring

På en skole med mange elever samlet kan det ikke undgås, at der sker uheld.
En skade skal bedømmes efter dansk rets almindelige regler om ansvar, idet der ikke findes særlige regler for skader forvoldt i skolen.

Forældrene bør derfor sørge for, at eleverne er ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikrede.
Skolens forsikring dækker ikke elevernes private ejendele - mobiltelefoner, computere, tasker, tøj, sko, cykler osv., og udstyret medbringes på skolen på elevens/forældrenes eget ansvar.

Dvs. sker der en skade på genstandene, skal sådanne skader ALTID anmeldes til forældrenes familieforsikring.

Viser der sig at være en ansvarlig skadevolder, kan familiens forsikringsselskabet forsøge at sende kravet videre mod denne. Det vil dog være familiens eget forsikringsselskab, der vil skulle udbetale en eventuel erstatning til eleven/forældrene, og så efterfølgende opkræve dette overfor skadevolder/skadevolders forsikringsselskab.

Viser det sig, at det er skolen, der er den ansvarlige skadevolder, eks. at det er en ansat på skolen, der ved et øjebliks uopmærksomhed kommer til at skubbe en telefon placeret på et bord ned på gulvet, så den går i stykker, er den ansatte og dermed skolen ansvarlig skadevolder, hvorefter det så er op til erstatningsansvarsloven at vurderer om skolen så også er erstatningsansvarlig.
 
/NL
Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33