FRIstøtterne

AALBORG FRISKOLES STØTTEFORENING – FRIstøtterne
 
FRIstøtterne er en forening, som blev etableret ved generalforsamlingen i marts 2015. Den blev oprettet for at være med til at udbrede kendskabet til Aalborg Friskole, samt rejse midler til gavn for skolen og dens elever.
Støtteforeningen arbejder udfra Aalborg Friskoles værdigrundlag, som er:
”Barnets skolegang drejer sig om social og personlig udvikling, hvorfor Aalborg Friskoles grundlæggende værdier tager udgangspunkt i at:
  • bevare og styrke barnets nysgerrighed, selvværd og videbegærlighed
  • bevare og udvikle evnen til fordybelse
  • barnet udvikler sit kendskab til verden og den kritiske sans i forhold hertil
  • bevare og udvikle benhed og ansvarlighed i forhold til omgivelserne
Vi ønsker at skabe et fællesskab i klassen og på skolen, således at det giver en følelse af tilhørsforhold og familieskab.” (Uddrag fra www.aalborg-friskole.dk)
 
De midler foreningen indsamler skal ikke gå til den daglige drift, men til fornyelser, forbedringer og til sociale arrangementer for klasserne.
 
Medlemskab af FRIstøtterne: Som forældre/voksen til et eller flere børn på Aalborg Friskole er man, jf. vedtægterne, automatisk medlem.
Medlemskabet for familier, der har et eller flere børn der går på skolen, koster 100 kr./året. Medlemskab for tidligere elever, bedsteforældre, erhvervsdrivende og andre interesserede koster 50 kr./året. For at lette arbejdsgangen for bestyrelsen i støtteforeningen, vil det være en stor hjælp, hvis du/I tilmelder PBS ved første betaling. Det betyder, at betalingen kører automatisk og at vi derfor ikke skal sende girokort til hver enkelt medlem hvert år.
Indmeldelse for tidligere elever, bedsteforældre, erhvervsdrivende og andre interesserede sker via skolens hjemmeside, hvor der er indsat link til Indmeldelse www.aalborg-friskole.dk
 
Opsigelse af medlemskab
Ønsker man ikke medlemskab skal man sende en mail til Heidi Zaar Larsen på Fri Støtternes mail: fristoetterne@aalborg-friskole.dk
 
Donationer
Donationer til FRIstøtterne er velkomne på konto-nummer:
Reg.nr. 7450 Konto nr. 0001351766
Du er velkommen til at notere dit navn eller være helt anonym ved kontooverførelsen. Alle donationer er meget velkomne.
 
Har du spørgsmål vedr. donationer og sponsorater er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail: fristoetterne@aalborg-friskole.dk
 
Hele skolens støtteforening
Vi i bestyrelsen kan ikke alene løfte opgaven omkring foreningen.
Derfor vil vi til forskellige arrangementer bede jer forældre om hjælp.
Det kan fx være hjælp til at bage kage, sørge for kaffe, tage vagter mv.
Bestyrelsen opfordrer alle der har en god id eller som ønsker at bidrage aktivt til FRIstøtternes arbejde om at henvende sig ved at sende en mail til fristoetterne@aalborg-friskole.dk
 
Brug for mere viden?
Du kan læse støtteforeningens vedtægter og referater fra bestyrelsesmøderne på www.aalborg-friskole.dk – Støt Friskolen
 
FRIstøtterne vil altid være synlige ved skolens fødselsdag, hvor vi har en stand, hvor bestyrelsen meget gerne fortæller om foreningens formål og arbejde.
Kig gerne forbi standen og fortæl din gode id til en aktivitet/arrangement som FRIstøtterne kan tage fat på.
Her sælger vi desuden ”de allernyeste og super seje Aalborg Friskole stickers!”
Vi håber, I – også gennem FRIstøtterne – vil bakke op om skolen og det gode børneliv!
 
De bedste hilsner Bestyrelsen FRIstøtterne: 
Forkvinder: Line Udhold Korsgaard & Ylle Krone Sørensen
Kassérer: Lisa Dyppel Hjørtoft Rasmussen
Irene Gjerløv
Tina Daasbjerg Christensen
 
Suppleanter:
Pia Wulff
Heidi Zaar Larsen
Sådan bliver du Fristøtte. (Link til indmeldelsesformular)
Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33