Om skolen / Fritagelse for undervisning

Fritagelse for undervisning

For nogle er det blevet almindeligt, at holde ferie udenfor almindelige skoleferier og fridage. Der er ingen tvivl om, at disse ferier er af stor betydning for familierne - de er måske planlagt som eneste mulighed for ferie på forældrenes arbejdsplads.

Omvendt er der heller ingen tvivl om, at disse ferier er utilsigtede afbræk i børnenes skolehverdag. Der ligger store krav og forventninger til den udvikling, børnene skal nå i - og ved hjælp af - skolen.
Børnenes gode udbytte af undervisningen kræver deres tilstedeværelse og aktive medvirken. Når børn fritages op til flere uger om året, bliver det sværere at nå skolens mål.
 
denne side, kan du læse gældende bekendtgørelse. 
Her fremgår det at det er skolelederen der giver tilladelse til ekstraordinær frihed. 
Aalborg Friskole skal denne henvendelse tilgå Nicolai ved forespørgsel om fravær udover 2 sammenhængende skoledage. 
 
Lærerne er imidlertidig ikke er forpligtede på at yde kompenserende undervisning (heller ikke til at lave "ekstramaterialer" til at tage med). I skal selv varetage jeres barns undervisning i perioden (jvf. §33).
 
Omend vi er en fri grundskole, er vi desuden heller ikke fritaget for følge gældende regler. Skolefri til ekstra ferie er ikke en ret, man har, - det fremgår af Folkeskolelovens bestemmelser om undervisningspligt:

"Kapitel 5

Undervisningspligt (uddrag)

§ 32. Ethvert barn, der bor her i landet, er undervisningspligtig efter reglerne i §§ 33-35…..

§ 33. Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i folkeskolens undervisning eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

§ 39. Skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen."
Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33