Grupperne / Gul (3. - 5. kl.)

Gul Gruppe (3. - 5. kl.)

Velkommen til Gul Gruppe på Aalborg Friskole.

Gul gruppe omfatter børnene fra 3. til 5. klasse, og i denne gruppe skal eleverne i højere grad tænke og agere selvstændigt. Dette ses i forhold til ansvar – ansvar for egen læring, for sociale relationer og for de fysiske rammer omkring os, i klassen, i de gule rum og på hele skolen. Således prioriteres det sociale aspekt højt i gul gruppe.

Læring og trivsel er stærkt forbundet, hvorfor det er vigtigt, at man har det godt i sin skole, gruppe og klasse. Arbejdet med det sociale gøres sammen med eleverne, og har endvidere til formål at ruste eleverne til selv at kunne håndtere og løse de problemer og konflikter, der kan opstå, når man er sammen med andre mennesker.

I menuen til venstre finder du årsplaner og skema for Gul gruppe, samt den generelle skolekalender.

Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33