Fritteren / Digital dannelse / Gul Gruppe

Gul Gruppe

Brugen af digitale medier i gul fritter

Ud over hvad der står beskrevet indledningsvis i dette skriv, omkring de pædagogiske overvejelser og den pædagogiske opgave i arbejdet med digital dannelse og digitale kompetencer, ønsker vi i gul fritter, at opmuntre/inspirere til at skærm-aktivitet kan bruges som et "fælles 3". Dette kommer blandt andet til udtryk i vores fælles medie-aktiviteter, f.eks Pokemon jagt, filmoptagelse, fælles Minecraft spil, Lan-games, kreative værksteder, hvor vi søger efter opskrifter, inspiration og lignende. Digitale medier kan desuden udforskes og benyttes som en styrke og kompetence hos børn, som måske kan have svært ved at positionere sig og opnå selvtillid i hallen, i hulerne, i Artlab, i musik osv. De oplever at blive set/hørt/rost/anerkendt/kontaktet af kammerater. Dette vil vi gerne sikre muligheder for, på linie med mange andre aktiviteter.

Når børnene kommer i 3.kl og dermed i gul fritter, vil de opleve en større adgang til digitale medier, både i skole og fritter. I tråd med at børnene bliver ældre opstår der et naturligt behov for, at de kan kommunikere mere med verden omkring sig, være en større del af det digitale fællesskab, samt lave egne aftaler osv. Derfor vil der i gul fritter være en differentiering ift brugen af mobiler/tablets, alt efter om man går i 3, 4, eller 5.kl, og der vil her opleves en stigende grad af “frihed under ansvar” des ældre børnene bliver.

Der kan være særlige aftaler i forældregruppen og blandt børnene i de enkelte klasser, hvilke ikke kan findes i dette fælles skriv.

Med fokus på den digitale verden og digitale medier, som er konstant foranderlige og i konstant udvikling, opstiller vi ikke et fast overordnet “regelsæt” omkring brugen af digitale medier i gul fritter, men er kontinuerligt i dialog med hinanden omkring de pædagogiske overvejelser i forhold til rammen om børnenes digitale dannelsesproces.
Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33