Om skolen / Indmeldelse

Indmeldelse

Skolestart eller skoleskifte?

På vores skole tager vi os god tid til at tage en samtale med alle, der har interesse i at få deres barn skrevet op.
 
Her forventer vi noget af hinanden, og forud for den indledende snak, skal I gerne have læst lidt om disse forventninger. Hvis den indledende snak fører til en videre interesse, er næste skridt at udfylde indmeldelsespapir og aftale det videre forløb.
 
Hvad angår indmeldelse i 0. klasse, kan det betale sig at være i rigtig god tid, men på de fleste klassetrin er der normalt venteliste - det er dog ikke håbløst at indmelde børn til klasse med venteliste. 
 
Nedenstående link fører dig hen til en side, hvor du kan skrive dit barn op til en plads på Aalborg Friskole.
 
Du skal logge på med dit NemID og have dit dankort klar til at betale ventelistegebyret med. Gebyret er på 450 kr. Du kan kun skrive dit barn op på ventelisten, hvis I har samme folkeregisteradresse.
I feltet 'Eventuel kommentar' bedes du give en kort beskrivelse af dit barn. Læg gerne vægt på barnets stærke og svage sider. Skriv også, hvis der er familiemæssige forhold, som skolen/klasselæreren skal være opmærksom på.
Det kan f. eks. være skilsmisse eller dødsfald.
 
Læs dette inden du trykker på linket: Skolen har etableret de lovpligtige forsikringer der gælder, hvis skolen iht. erstatningsansvarsloven gøres erstatningsansvarlig.
Vi vil anbefale at hjemmet har en privat ulykkes- og ansvarsforsikring (familieforsikring), med dækning af uheld i barnets skole- og institutionstid - undersøg hos jeres forsikringsselskab, hvordan jeres dækning er. Det kan desuden være en god idé at orientere sig om der er forhold man skal være opmærksom på. Hjemmesiden forsikringogpension.dk har et fyldestgørende afsnit herom.
 
Hvad koster det?
Aalborg Friskole får statstilskud til skoledrift under forudsætning af, at forældre med børn på skolen betaler et månedligt beløb for skolegangen. Det aktuelle takstblad kan du hente her, hvilket justeres årligt i forbindelse med skolestart.
 

Åbent hus

Kom og hør om skolen på én af flg. datoer.
Vi giver en kop kaffe, rundvisning og fortælling om skolen. 
Det er ikke nødvendigt at lave en forudgående aftale, men I skal være her på angivne tidspunkt, for at få det hele med.
 
 
Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33