Kontakt / PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning)

PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning)

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning. (PPR)  
 
Psykolog Gitte Blok Andersen – gan-skole@aalborg.dk
Talepædagog Lene Poulsen Jensen – lpj-skole@aalborg.dk
Ergoterapeut Ann Marie Vernarsdottír – amve-skole@aalborg.dk
 
Yderligere kontaktoplysninger PPR:
PPR Aalborg, tlf.: 9352 0222 PPR Aalborg, mail: PPR-aalborg@aalborg.dk
PPRs hjemmeside: PPR-aalborg.dk
Åben rådgivning vedr. fravær, tlf.: 9352 0203    
Åben rådgivning vedr. fravær, mail: fravaer-skole@aalborg.dk
Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33