Fritteren / Digital dannelse / Rød Gruppe

Rød Gruppe

Brugen af digitale medier i rød fritter

I 0.kl og 1.kl vil brugen af digitale medier være begrænset til skærmlegetøjsdage og i enkelte pædagogiske aktiviteter, som fx videoprojekter og Just Dance.
I 2. Kl vil børnene opleve en naturlig øgning af inddragelsen af de digitale medier, da de går ind i en overgangsperiode til gul fritter. 2. Kl har endnu ikke samme regler omkring brugen af digitale medier, som de “gule børn” har, men de introduceres stille og roligt mere til den digitale verden.

Skærmlegetøjsdag (for rød)
(Det eneste tidspunkt i rød fritter, hvor jeres barn må benytte medbragte tablets og computere, har jeres barn og I brug for at komme i kontakt med hinanden er de og I meget velkomne til at bruge Fritterens telefon. (Ring til skolen og tryk ind på rød fritter).

Skærmlegetøjsdag foregår fra ca. kl.14:00-15:00 og er derfor ikke et tilbud i morgenfritter, skoletiden og frikvartererne midt på dagen, da vi i disse tidsrum ikke kan støtte ordentligt op om aktiviteten.
 

Hvilke spil og platforme benytter vi


Ok i rød fritter :
- Vi anvender typiske spil som Minecraft, Roblox og lignede.
- YouTube, men kun efter aftale med en voksen, da youtube er en ufiltreret platform.
- Billeder og videooptagelser, efter aftale med en voksen.

Ikke ok i rød fritter :
- Drabelige spil som skydespil, fx GTA, Counter Strike og lignede.
- Alle streamingtjenester som HBO, Viaplay, og Netflix.
- Alle Sociale platforme som facebook mm, da aldersgrænsen på disse platforme ikke matcher børnene i rød fritter.
- Spil som har en PEGI Rating (Pan European Game Information) på 12 og derover.

Aldersgrænse på spil :
I vurderingen af hvilke spil vi anvender og ikke anvender i rød fritter benytter vi os af tjenesten PEGI Rating (Pan European Game Information) https://pegi.info/.
Vi spiller ikke spil med en PEGI Rating på 12 og derover, da disse spil oftest indeholder voldelige scener og groft sprogbrug. Spil med en PEGI Rating på under 12, er ok at spille i rød Fritter, trods det at de færreste børn i rød fritter endnu ikke er blevet 12 år. Vores vurdering går på at børnene i disse spil ikke møder voldelige scener, samt groft sprogbrug og, at der findes mange lærerige, spændende og sociale spil med en PEGI Rating på over 6, (som ellers er den typiske alder, når man starter i rød fritter), hvilke spil ville være ærgerlige, at udelukke børnene for, at kunne spille. Minecraft er et eksempel herpå, da det har en PEGI Rating på 7, hvilket ville udelukke børn fra 0. Klasse i, at kunne spille spillet.

Skærmlegetøjsdag er en social aktivitet, som foregår mellem børnene i mindre og større grupper i lokaler, hvor vi er samlet. Det vil derfor ikke være muligt, ej heller pædagogisk konstruktivt, at lave forskellige regler for børnene ud fra deres alder, da relationerne børnene imellem netop går på tværs af alder og klasser, samt kan man fx både være 6 - og 7 år i 0. Klasse og ønske, at spille sammen, eller se på sin kammerat der spiller, men så ikke må spille og se på de samme spil, fordi spillet har en PEGI Rating med en aldersgrænse, som evt. kun matcher det ene barn.

Udbuddet af spil og sociale platforme på nettet går i dag så utroligt hurtigt, at der dagligt kommer nye til. Det er derfor ikke muligt at lave detaljerede lister over hvilke spil vi spiller og ikke spiller, da den virtuelle verden er i konstant forandring og udvikling. Dette skriv skal derfor ses som Fritters overordnede retningslinjer for nogle værdier og principper der kan opsnappe og beskytte mod den mest uhensigtsmæssige færden i den virtuelle verden. Samtidig og sideløbende vil vi være i kontinuerlig dialog med hinanden omkring de pædagogiske overvejelser i arbejdet med at støtte børnene bedst muligt i deres digitale dannelsesproces og i deres tilegnelse af digitale kompetencer.


Forældrenes ansvar
I forhold til medbragte ipads og andet elektronisk udstyr (computere og mobiler) er det forældrenes ansvar at de spil og platforme der ligger tilgængelige på barnets Ipad følger de kriterier vi har opstillet i dette skriv, se punkt (“tjek dit barns digitale medier inden du sender det med i rød fritter”). Dette er vigtigt, da vi ikke kan være 100 % observerende ved hvert enkelt barn, grundet vores tilstedeværelse for hele gruppen under skærmlegetøjsdag.

Har børnene/de unge programmer/platforme til at ligge på sin Ipad, som ikke følger Fritterens skriv, men I som forældre, har godkendt, at jeres barn bruger derhjemme, må I præcisere for jeres barn, at det ikke må spille det i Fritteren. Vi opfordrer til at I laver forskellige mapper til jeres barn, så jeres barn ikke bliver i tvivl om hvad det må spille og ikke spille i Fritter. Fritter har ikke ansvaret for dette, ej heller en kontrollerende funktion på ovenstående punkt.


Tjek dit barns digitale medier inden du sender det med i rød fritter :
- At der ikke lægger spil som har en PEGI Rating på 12 og derover. Undtagelsesvis se afsnit ovenfor. (for uddybende info vedr PEGI Rating følg link https://pegi.info/ )
- At filtreringsfunktionen på Youtube er slået til.
- At være obs på at din konto kan være tilkoblet dit barns device, det kan være en god idé at slå det fra inden dit barn spiller diverse spil med handle-funktioner.
- Vis evt dit barn hvordan chatfunktioner slås fra på diverse spil.

OBS! Skærmlegetøjsdag er en frivillig aktivitet, I som forældre kan vælge, at bakke op om ved at sende skærmlegetøj med jeres barn i fritter på de pågældende skærmlegetøjsdage. Ønsker i som forældre, at jeres barn ikke deltager i aktiviteten, skal i kontakte os med information herom, da aktiviteten foregår i fællesrum, hvor børnene naturligt inddrager hinanden og evt låner hinandens skærmlegetøj.
Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33