Om skolen / Aalborg Friskole - hvem er vi? / Skolens form og struktur

Skolens form og struktur

Du undrer dig måske over, hvad forskellen på en lilleskole og den almene folkeskole er, og hvorledes strukturen samt undervisningen udarter sig på Aalborg Friskole.  Vi vil derfor give en kort beskrivelse heraf i nedenstående.

Aalborg Friskole vs. folkeskoleloven
På en lilleskole kan man i princippet undervise efter helt andre planer end i folkeskolen, men på Aalborg Friskole har vi valgt at undervise således, at vi kan opfylde folkeskolelovens afsluttende krav, dog uden at være bundet af de kommunale læseplaner.

Vi tilbyder derfor folkeskolens afgangsprøve og er forpligtede til at opfylde kravene i loven i forhold til eksamensfagene. Vi udbyder dog ikke afgangsprøve i Kristendomskundskab, da det ikke er et selvstændigt fag på skolen, og viden om forskellige religioner indgår som del af den almindelige emneundervisning.

Den lovmæssige ramme omkring Aalborg Friskole og alle andre frie grundskoler, er "lov om friskoler og private grundskoler mv."

Friskolens struktur - forældre engagement en forudsætning
Den daglige pædagogiske, faglige og økonomiske ledelse varetages af skolens ledelsesteam, som består af skoleledelsen, lærerkredsen samt bestyrelsen, som vælges i forældrekredsen.

Aalborg Friskole er netop kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem forældre og skole, hvorfor dette samarbejde er præget af gensidig tillid, således at der skabes mulighed for, at lærere og forældre mødes som ligeværdige i arbejdet omkring børnene.

Skolens daglige liv præges derfor af et højt forældreengagement, som er en forudsætning for at have et barn på Aalborg Friskole. Dette kan du læse mere om i "Forventningsfolderen". 

Samarbejdet er formaliseret på forældremøder, konsultationer og bestyrelsesarbejde, samt gennem breve, meddelelser og møder, hvor der orienteres om klassernes og skolens aktiviteter. 

Ud over deltagelse i barnets dagligdag, sker dette forældre engagement også ved at møde op til aktiviteter på skolen, f.eks. ved optræden med musik og teater, foredrag eller pædagogiske debatter, forældrerengøring - typisk 2 - 4 gange årligt, vikariat i forbindelse med personalets planlægningsdage 2 gange årligt, og ved arbejdsdage 2 - 4 gange årligt.

Derudover præger tiltag som lejrskolen, sprogrejser, forårskoncert, musical eller teater, karneval i Aalborg, skolens fødselsdag - årets skolefest, idrætsdag, ehvervskendskab, studiebesøg og praktikophold årets gang på Aalborg Friskole.

Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33