Om skolen / Aalborg Friskole - hvem er vi? / Undervisning på friskolen

Undervisning på friskolen

Vi ønsker at tilgodese de mange forskellige måder, som børn lærer på. Derfor arbejder vi med en kombination af videnstilegnelse, praktiske færdigheder og oplevelser, såvel i de enkelte timer/moduler som i året som helhed.

Udgangspunktet for undervisningen er, at børnene skal have mulighed for at tage medansvar for egen læreproces. Undervisningen og dermed kravene til børnene tilrettelægges således, at de op gennem skoleforløbet får stadig større indflydelse på og ansvar for undervisningens form og indhold.

Da vi kun har forpligtet os overfor folkeskolelovens overordnede rammer og ikke er bundet af de kommunale læseplaner for de enkelte fag, vil man se at undervisningen på skolen er præget af følgende principper:

  • der er ét fællesemne for hele skolen pr. semester. Dette emne danner afsæt for rammeplaner, der er skolens semesterplaner. (Svarer til undervisningsplaner i folkeskolen)
  • undervisningens indhold er organiseret i undertemaer eller emner
  • der arbejdes skiftevist med undervisning på klassen og i mindre enheder - dette såvel i større som mindre forløb
  • skemaet er opdelt i fag, og der er heri tilgodeset at klasserne samarbejder på tværs indenfor den enkelte gruppe

I temaforløbene arbejder vi helt eller delvist på tværs af grupper og klasser. Undervisningen på skolen leder samlet set henimod forventningerne i Fælles Mål. 

Vi arbejder ikke med begrebet "kreative fag", idet vi opfatter kreativitet som et væsentligt arbejdsgrundlag i alle fag. Kreativiteten og fantasien bevares og udvikles ved, at vi i vid udstrækning arbejder emne- og problemorienteret, hvorved de enkelte fag kommer til at optræde i en naturlig og anvendelig sammenhæng.

Et emne som "Afrika" kan indeholde f.eks. dansk, matematik, geografi, historie, biologi, billedkunst, musik, formning og madlavning.

Ønsker du at vide mere om skolens mål, fagbeskrivelser for udvalgte fag, og hvordan vi ønsker at gribe de enkelte fag an, kan du under de enkelte gruppers sider, finder du rammeplaner for den enkelte klasse. 

Vil du læse mere om skolens vedtægter, kommunikationsprincipper, forventninger, de så kan du finde information her. 

Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33