Om skolen / Tilsynserklæringer

Tilsynserklæringer

Det er ved lov bestemt at alle frie grundskoler skal have en uvildig og ekstern tilsynsførende.
 
Det er den tilsynsførendes arbejde at tilse at undervisningen på skolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Et par gange henover året kommer den tilsynsførende derfor på skolen og går rundt i klasser, snakker med elever, lærere og skolens ledelse.
 
Én gang årligt udarbejdes en tilsynserklæring, som fremlægges for Generalforsamllngen, og dernæst sendes til Undervisningsministeriet.
 
Tilgængelige erklæringer.

 

 
Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33