Fritteren / Udeliv

Udeliv

Udeliv

I fritteren, bestræber vi os på at danne de bedste rammer for udeliv. Der er et stort friluftsareal til rådighed. Både skov, skolegård, multibane etc.

Der er højt til loftet og masser af plads, hvilket betyder at børn der har ekstra meget energi har mulighed for at udfolde sig udendørs.

Hulebyggerier hvor børnene på en kreativ måde kan bruge naturen til at skabe rum for læring, udvikling og trivsel.

Vi kan også finde på at tage naturen med ind og give os i kast med forskellige emner og aspekter af naturen, dette kan f.eks. være i form af træværksted etc.
Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33