Om skolen / Aalborg Friskole - hvem er vi? / Skolens værdigrundlag

Værdigrundlag

Vi mener, at en stor del af barnets skolegang drejer sig om social og personlig udvikling, hvorfor vores grundlæggende værdier tager udgangspunkt i at:

•  bevare og styrke barnets nysgerrighed, selvværd og videbegærlighed

•   bevare og udvikle evnen til fordybelse

•   barnet udvikler sit kendskab til verden og den kritiske sans i forhold hertil

•   bevare og udvikle åbenhed og ansvarlighed i forhold til omgivelserne

Det grundlæggende for læreprocessen er motivation og derfor arbejder vi på at skabe et miljø, hvor det enkelte barn bevarer glæden ved at komme på skolen, lysten til at søge viden og modtage undervisning.

Vi tager udgangspunkt i børnenes virkelighed og interesser og møder dem på deres individuelle faglige niveau.

Søskendeordning og et overskueligt miljø
Vi ønsker at skabe et fællesskab i klassen og på skolen, således at det giver en følelse af tilhørsforhold og familieskab, og for at tilgodese denne fællesskabsfølelse har vi lavet en "søskendeordning".

Kort fortalt går den ud på, at børnene i 6. kl. bliver "storebror"/ "storesøster" for en af børnene i 0. kl. og hermed bliver ansvarlige for at bidrage til de mindre elevers oplevelse af tilhørsforhold til skolen. Børnene følger hinanden indtil de store går ud af 9. kl.

Aalborg Friskole er inddelt i fire skolegrupper, rød, gul, grøn og blå, hvori der er et godt samarbejde på tværs af klasser, køn og kompetencer omkring faglige og sociale skoleemner.

Vores udgangspunkt er, at den personlige og sociale udvikling følges og trives bedst i et trygt og overskueligt miljø - derfor har vi et loft på antallet af børn i hver gruppe. Vi forholder os endvidere til klassens sammensætning, kønsfordeling m.m., og indskoling af nye elever sker via skolelederen, som rådfører sig med klasselæreren.

Vi arbejder med få lærere fast tilknyttet den enkelte gruppe, hvilket øger oplevelsen af tilhørsforhold til gruppen og muligheden for undervisning og aktiviteter inden for hele gruppen. Vi bestræber os endvidere som personale på at være synlige og troværdige voksne, og vi ønsker at involvere os i børnenes liv på og uden for skolen.

Vores mål er, at skolen skal være i konstant udvikling. Vi tilstræber derfor at undgå ordet "plejer", men forholder os fordomsfrit til den konkrete situation

Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33