Fritteren / Værksteder

Værksteder

I Fritter bruger vi skolens lokaler og faciliteter, hvilket giver mulighed for mange forskellige værksteder. De værksteder vi tilbyder varierer, ud fra børnenes interesser og de forskellige oplevelser vi som fagpersoner ser meningsfuldt at introducere børnene til.

Nogle værksteder vil opstå impulsivt, mens andre vil være planlagte projekter/forløb over en længere periode. Vi dyrker fællesskabet omkring aktiviteterne, og forsøger at skabe et nærværende miljø, hvor børn og voksne mødes omkring interesser og evner, nye oplevelser, høj energi og ro….

For at følge med i de værksteder og aktiviteter der tilbydes i løbet af Fritter-ugen, kan du orientere dig i Denne Uges Aktiviteter. Vi har også en ugetavle for rød fritter på skoletorvet og en ugetavle for gul fritter oppe i gul, så børnene kan følge med i de aktiviteter vi tilbyder.
Aalborg Friskole | Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg  | Tlf.: 98 14 70 33